Alternativene

Som vår korrespondanse med Samferdselsdepartementet viser, tidlig i prosessen identifisert regionen 3 hoved alternativer for HAU; ren Avinor modell, diverse hybrid-modeller (3 forskjellige alternativer) og en lokal overtakelse:

3 aktuelle modeller identifisert av regionen

Under prosessen har det blitt gjort klar at en videreføring av driftsmodellen under LUB avtalen er uaktuelt for Avinor. Dermed ble det totalt 4 mulige alternativer for fremtidig drift av Haugesund Lufthavn og det er disse som blir presentert i denne delen av Faktabank.

Utredningen som har blitt utført under regi av Samferdselsdepartementet har vurdert 2 modeller:

Modeller beskrevet i mandat til utredningen