FAQ’s – Ren Avinor-modell

 • Er Avinor-systemet (monopolet) ugunstig for Haugesund?

  På noen måter er Avinor-systemet bra for Haugesund. Avinor har store økonomiske og tekniske ressurser, noe som betyr at flyplassen er veldrevet og godt vedlikeholdt. Det betyr også at Avinor kan absorbere de tapene flyplassen måtte ha. Ulempen er mangelen av lokalt fokus på hva som er viktig for regionen. Avinor-modellen er sentralisert, og alle beslutninger tas med tanke på gruppen som helhet, ikke nødvendigvis de enkelte flyplassene. Ikke minst er dette uheldig over tid med tanke på utvikling av utenlandstrafikken og direkte ruter fra HAU.

 • Hvorfor finnes det monopolsystemer for flyplasser?

  Dette systemet har historisk sett vært svært populært i Norden, men det er i ferd med å bli mindre vanlig. Sverige har deregulert sine flyplasser, og Finland er i gang med å gjøre det samme. Alle flyplasser i Danmark er selvstendig eiet og driftet. Norge ligger med andre ord litt bak våre naboland i denne prosessen.

 • Hva skjer i Europeisk sammenheng når det gjelder monopolsystemer for flyplasser?

  Haugesund er i hard konkurranse med Stavanger og i mindre grad Bergen. Men HAU har gjort en svært god jobb de siste 10 årene med å tiltrekke seg lavprisselskaper. Dette har gjort at Haugesund har blitt en komplementær flyplass på Vestlandet, siden verken Stavanger eller Bergen har den samme lavprisprofilen. Eierskapet er ikke nødvendigvis direkte knyttet til denne problemstillingen, siden det uansett vil være konkurranse mellom flyplassene. Men lavpristrafikk med hovedsakelig fritidsreisende og chartertrafikk gir HAU en mer komplementær, utfyllende rolle i flytilbudet på Vestlandet.

 • Hvorfor desentraliserer og privatiserer europeiske nasjoner sine flyplassnettverk?

  Det finnes en overveldende mengde beviser fra hele Europa som viser at desentralisering og privatisering av flyplasser bør være den foretrukne metoden for å utvikle et flyplassnettverk. Norge blir snart et av svært få land som framdeles tviholder på den statlige modellen. Spania, Hellas, Frankrike, Litauen og Portugal er alle eksempler på land som har begynt en dereguleringsprosess i senere tid.

 • Vil flere norske flyplasser forlate Avinor-modellen?

  Det er selvsagt en politisk beslutning. Dersom HAU får en mer selvstendig rolle vil ikke det undergrave samfinansieringsmodellen, snare tvert om. Å prøve å få en flyplass som i dag går med underskudd til å bedre klare seg selv vil bidra positivt til samfinansieringsmodellen. Noe helt annet ville være dersom de store flyplassene som går med overskudd fikk løsrive seg og ikke var med på «spleiselaget».

 • Er det ikke mulig å bevare status quo, men med tredjepartsaktører som bidrar i flyplassutviklingen?

  Jo, i teorien, men tredjepartsaktørene som driver med ruteutvikling pr i dag, har kun 2 år igjen av avtalen med Avinor å forholde seg til. Etter det har vi ingen garanti for at noen vil overta stafettpinnen, da dette vil betinge betydelig midler til denne type arbeid og type ruteutviklingsfond i størrelsen 30-50 millioner kroner slik de bl.a har forsøkt i Stavanger, Bergen og andre flyplasser.

 • Vil Haugesund bli en komplementær flyplass for Stavanger og Bergen dersom den forblir i Avinor-systemet?

  Haugesund er i hard konkurranse med Stavanger og i mindre grad Bergen. Men HAU har gjort en svært god jobb de siste 10 årene med å tiltrekke seg lavprisselskaper. Dette har gjort at Haugesund har blitt en komplementær flyplass på Vestlandet, siden verken Stavanger eller Bergen har den samme lavprisprofilen. Eierskapet er ikke nødvendigvis direkte knyttet til denne problemstillingen, siden det uansett vil være konkurranse mellom flyplassene. Men lavpristrafikk gir HAU en mer komplementær, utfyllende rolle i flytilbudet på Vestlandet.