SWOT: Ren Avinor-modell

 • STYRKER
  •  Teknisk ekspertise og infrastruktur er i verdensklasse.
  • Betydelig ressurser for å håndtere juridiske og regulatoriske utfordringer.
  • Kryssubsidiering sikrer langsiktig finansiell stabilitet.
 • SVAKHETER
  • Mangel på lokalt fokus; utvikling av ruter og annen kommersiell virksomhet er sentralisert i Avinor.
  • Svakere forhandlingsposisjon; Avinor har monopol på landingsavgifter som gjør forhandlinger med flyselskaper vanskeligere.
  • Avinors strategi er fokus på OSL som knutepunkt for utenlandstrafikk. Det vil bety en stopp for direkteruter fra HAU.
  • Avinors strategi definerer HAU som sekundær flyplass, noe som betyr at investeringer, vedlikehold og andre aspekter ikke vil bli prioritert på HAU.
  • HAU blir aldri en lønnsom flyplass i Avinor-systemet, men heller en økonomisk belastning i Avinors kryssfinansieringsmodell.
 • MULIGHETER
  • Ruteutvikling styrt av lokale aktører er fremdeles teoretisk mulig dersom Avinor bærer risikoen og kostnadene for driften.
  • Om lokal kapital ikke er tatt i bruk ved overtakelse/drift, er det mulig at disse midlene kan bli brukt på ruteutvikling.*
   (* dette er svært usannsynlig basert på Avinors sentraliseringsstrategi)
 • TRUSLER
  • En stopp for direkte utenlandsruter fra HAU.
  • Trussel for at antall innenlandsruter blir redusert. Det er flere grunner til at dette kan skje:

  – Reduserte trafikktall (når passasjerer reiser oftere via Stavanger og Bergen).

  – Dårligere fasiliteter og tjenester pga av mindre investering i en sekundær flyplass.

  – Flyseteavgift kan resultere i at flyselskaper vurderer å redusere kapasiteten på flere flyplasser i Norge. Uten muligheten til å forhandle med flyselskaper og tilby insentiver for å forbli, kan de redusere aktiviteten på HAU.

  • Svært begrenset kontroll over fremtiden til HAU.