2. Modell innenfor Avinor-systemet

Beskrivelse:

Denne driftsmodellen vil bety at noen funksjoner ved HAU vil bli satt ut på anbud til tredjepartsleverandører, men Avinor vil fremdeles eie flyplassen. Denne driftsmodellen er ganske uvanlig i europeisk sammenheng. Det skal nevnes at visse funksjoner ved HAU allerede er outsourcet, som bakke- og sikkerhetsmannskaper, så det er vanskelig å se hvordan denne modellen vil skille seg vesentlig fra dagens situasjon. I denne analysen legger vi til grunn at de tjenestene som pr i dag blir besørget av tredjeparter også blir outsourcet i denne driftsmodellen. I tillegg antar vi at enkelte andre kommersielle og tekniske tjenester også vil bli outsourcet.