3. Tjenestekonsesjonsmodell

Beskrivelse:

En konsesjonsmodell betyr at en eller flere tredjeparter vil få konsesjon til å drifte hele flyplassen i en lang periode. Modellen er ikke uvanlig i Europa, og den blir stadig mer populær. Riktignok finnes denne modellen som regel på større flyplasser, eller et nettverk av flyplasser. Strukturen i en eventuell konsesjonsavtale vil være svært viktig for HAU. Nøkkelpunktene i avtalen vil være varighet, betalingsstruktur av leie (flat sum eller koblet til omsetning) og hvilke funksjoner som skal være en del av avtalen.