Bakgrunn

Her har vi samlet materiell og informasjon som er nødvendig for å danne seg en oversikt over den nåværende situasjonen ved HAU, samt ta stilling til hvilke valg som bør tas i tiden som kommer. Vi tar for oss brede makroaspekter og mer spissede mikrofaktorer, hele tiden med mål om å dele informasjon som er relevant for saken. 

Dette er et levende dokument. Oppdateringer kan og vil forekomme.