Introduksjon

På strategimøtet 6. januar 2016, godkjente et utvidet flyplassutvalg forslaget om at Haugaland Vekst utarbeider en «Faktabank» som skal være til nytte for alle involverte parter i prosessen rundt flyplassens fremtid. Saken er kompleks og flyplassutvalget identifiserte behovet for å sette sammen en brukervennlig samling av all nødvendig informasjon, strukturert i et lett forståelig og pedagogisk format. Som en digital plattform, skal Faktabank være et levende og fleksibelt hjelpeverktøy for alle som er involvert i saken.

Målet med faktabanken er at den skal være en kilde til nødvendig, riktig og oppdatert materiell for å opplyse om historikken, samt mulige løsninger og konsekvenser.

Haugaland Vekst eier og driver Faktabank. Det har blitt innhentet ekstern ekspertise til de faglige spørsmål, spesifikt ledende konsulenter innen luftfartsbransjen som forstår næringens særegenheter og som vet hva som må til for at en flyplass skal kunne gå med overskudd i et konkurranseutsatt marked.

Hovedbidragsyteren er IC Aviation, den ledende leverandøren av konsulenttjenester til luftfartsbransjen i det nordiske markedet. IC Aviation har spesialisert seg innen utvikling av regionale flyplasser som følga av å ha samarbeidet med over 30 slike aktører i Sverige, Norge og Finland. Informasjonen som IC Aviation har bidratt med til Faktabank er basert på deres 25 års erfaring og kunnskap fra bransjen, samt ulike eksterne rapporter og undersøkelser som vi også refererer til i dokumentet der det er nødvendig og faller seg naturlig.

For press and media enquiries about the material and information provided in this report, please contact:

 

Tom Shearer
Director, IC Aviation, Ireland
epost: tshearer@ic-aviation.com
Tlf + 353 87 1301746

 

Caroline M.W Stensland
Seniorrådgiver, Haugaland Vekst IKS
epost: stensland@h-vekst.no

 

The information contained in this Faktabank is for general information and background purposes only. The authors do not accept liability for any actions taken by third parties using this information and advice. Nor do we accept liability for any damages or claims by persons using this Faktabank or the information contained within it.