Hvorfor er utenlandstrafikken så viktig for HAU?

  • Lønnsomhet

    Fakta: Driften på Haugesund Lufthavn, Karmøy blir aldri lønnsom uten utenlandstrafikk; det er de kommersielle inntektene fra tax-free-salg og parkering som gir flyplassen positive marginer.

  • Utvikling

    Fakta: Utenlandstrafikken drifter utviklingen; Inntekter generert fra tax-free-salg og parkering finansierer ruteutvikling, markedsføring og generelt videre utvikling av flyplassen.