Hvorfor trenger Haugesundregionen en flyplass?

 

 

 • Regionens attraktivitet og konkurransekraft

  Flyplassen vår er essensiell for regionens attraktivitet og konkurransekraft. Hvis antall ruter og avganger fra HAU blir redusert, vil vår regions attraktivitet som arbeidssted, bosted og besøkssted bli kraftig redusert. Flyplassen setter regionen på kartet og en reduksjon i aktivitet på flyplassen vil ha en direkte effekt på den lokale økonomien.

 • Bærebjelke for næringslivet

  Næringslivet i regionen er avhengig av flyplassen. Resultater fra en omfattende spørreundersøkelse gjennomført i august 2015, viser at næringslivet er svært bekymret for negative konsekvenser dersom tilbudet på HAU reduseres.

  • 7 av 10 toppledere i regionen mener at redusert antall ruter og avganger fra HAU vil ha en negativ effekt på effektiviteten i deres virksomheter (logistikk og ressursbruk).
  • Over halvparten av ledere i næringslivet er redd for at en flyplass med et dårligere tilbud enn dagens nivå vil ha en negativ effekt på attraktiviteten til deres virksomhet overfor ansatte, fremtidige ansatte, kunder og investorer.
  • Nesten halvparten er bekymret for virksomhetens konkurranseevne om aktiviteten på HAU reduseres
  • En tredel av virksomheter mener at mindre aktivitet på HAU vil ha en negativ effekt på lønnsomheten.

  Les mer om undersøkelsen her

 • Samfunnsøkonomiske konsekvenser

  I sin rapport «Samfunnsøkonomisk analyse av Haugesund lufthavn, Karmøy» som ble publisert i desember 2013, rapporterte Menon Business Economics at:

  • Den samfunnsøkonomiske nytten av Haugesund lufthavn for regionen er vurdert til å være i overkant av 235 millioner kroner for 2012.
  • Innkommende reisende ved Haugesund lufthavn stod for et forbruk på 631 millioner kroner i regionen i løpet av 2012.
  • Den genererte omsetningen legger forholdene til rette for 710 arbeidsplasser i regionen.

  Menon påstår at fra et samfunnsøkonomisk synspunkt må det realiseres svært store stordriftsfordeler skal det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle Haugesund lufthavn.

  Les Menon rapporten her

   

 • Turisme

  Flyplassen er helt nødvendig for turisme i regionen og innkommende trafikk; «et annen bein for regionen å stå på»

  Vår region er nå i en kritisk omstillingsfase, spesielt knyttet til den petro- maritime- næringen som er internasjonalt konkurranse- og konjunkturutsatt. Videre satsing på innkommende turisme til regionen og hele Vestlandet er derfor essensielt. Haugesund lufthavn har utviklet seg til å være en populær og suksessfylt lavkost flyplass i løpet av de siste 10 år. HAU er Vestlandets eneste lavkost flyplass og har blitt en viktig inngangs portal til Fjord Norge. Hvorfor skal bare Østlandet får fordelen av å ha lavkost flyplasser?

 • Infrastruktur

  Haugesundregionen er særstilt mtp samferdsel i Norge. Med ingen tog forbindelse, værutsatt ferje forbindelser og en nåværende ustabil  vei forbindelse til Østlandet har region erfaring av å være isolertsomet øy. Flyplassen er og har vært redningen.

  Om noen år blir vei forbindelser kraftig forbedret. I et område med en befolkning på ca.1 millioner mennesker, velger vi å se på utviklinger som Rogfast  som en mulighet; At veien kjøres til HAU og ikke fra – Og at befolkningen på hele Vestlandet får det samme tilgang til lavkost flyreiser som på Østlandet. Men om den nye veien benyttes for å reise med fly ut fra Stavanger, ser vi at tiden og resurser brukt blir mer og konsekvenser for HAU blir svært negativ

 • Viktigheten for regionen

  Å sikre fremtiden og videreutvikling av Haugesund lufthavn Karmøy er den viktigste enkeltsaken regionen kjemper for. Det offentlige, private næringslivet og befolkning i regionen står helt samlet i denne kampen.