Oppsummering

Lokal overtakelse (OPS)Modell innenfor Avinor systemRen Avinor modellTjenestekonsesjon modell

Nøkkel funksjoner lufthavn

Ruteutvikling255520
Bakkebaserte inntekter156312
Teknisk og operasjonelt66106
Juridisk10202010
Økonomiske/kommersielle funksjoner20448
PR & lobbyvirksomhet/Bedriftens samfunnsansvar (corporate social responsibility/CSR)205515

Kritiske suksess faktorer for regionen

Fungerer modellen innenfor gjeldende (og mulige fremtidige) nasjonale og internasjonale regelverk?20122012
Vil modellen opprettholde dagens trafikk/tilbuds nivå?2012820
Vil modellen stimulere til videre utvikling av HAU?2012820
Vil modellen bidra til positive samfunnsmessige konsekvenser? (Dvs. vil den bevare arbeidsplasser i regionen og bidra til skapning av nye?25151520
Er modellen gjennomførbar og attraktiv fra et forretningsmessig perspektiv? (Dvs. for Avinor og/eller andre aktører)15969
Total196106104152