FAQ’s: modell innenfor Avinor-systemet

 • Hvordan kan denne eierstrukturen være mer fordelaktig for flyplassen og regionen enn det nåværende avtalen?

  Det er usannsynlig at denne modellen vil påvirke status quo i noen særlig grad. Det kommer selvsagt an på strukturen i en ny avtale, men det er vanskelig å se hvordan det å outsource et par ekstra funksjoner ved flyplassen skal ha noen stor påvirkning på flyplassen eller regionen.

 • Kan denne modellen muliggjøre eller forhindre internasjonal ruteutvikling?

  Vi ser ingen praktisk eller logisk måte å overlate ruteutviklingen til en tredjepart innen denne modellen. I praksis vil det bety at Avinor vil få ansvar for dette, og det er ingen hemmelighet at ruteutvikling til og fra HAU ikke er deres førsteprioritet. Denne modellen vil derfor trolig hemme den internasjonale ruteutviklingen ved HAU.

 • Hvilke funksjoner kan bli outsourcet, og til hvem?

  Vi må ikke glemme at to nøkkelfunksjoner ved HAU – bakketjenester og sikkerhetstjenester – allerede er ivaretatt av en tredjepartsleverandør. Spørsmålet er hvilke andre funksjoner som kan eller bør outsorces, og på hvilke måte disse vil bli attraktive for tredjeparten. Selv om HAU er en liten, regional flyplass, er det likevel passasjergrunnlag nok til at visse funksjoner kan bli attraktive og lønnsomme for tredjeparter. Tårntjenester, fylling av drivstoff og snøfjerning er funksjoner som muligens kan outsources.

 • Vil denne modellen skape eller fjerne jobber?

  I teorien vil nye aktører forsøke å strømlinjeforme driften for å oppnå kostnadsbesparelser, så det er en mulighet for at noen jobber ved flyplassen kan gå tapt. Vi ser ikke hvordan mange jobber kan bli skapt gjennom denne modellen, enten på selve flyplassen eller gjennom positive ringvirkninger i regionen.

 • Kan det oppstå EU-juridiske problemer som følge av ulovlig statsstøtte i denne modellen?

  Ja, det må tas hensyn til det kompliserte EU-reglementet når det gjelder alle former for statstøtte.  Åpne og ryddige anbudsprosesser er en forutsetning for at denne modellen kan fungere, men dersom offentlige anskaffelsesregler følges, vil det være liten risiko for å støte på problemer i form av ulovlig statsstøtte.