SWOT : Tjenestekonsesjonsmodell

 • STYRKER
  •  Avinor kan være en sterk partner og ivareta visse tekniske og operasjonelle funksjoner dersom konsesjonsavtalen legger til rette for dette.
  • God forretningsmulighet. Hvis konsesjonsavtalen har lang løpetid ( > 40 år) vil dette medføre gode investering- og utviklingsmuligheter for konsesjonshaveren.
 • SVAKHETER
  • Svært komplisert modell. Avtalens struktur blir helt avgjørende, og fra et juridisk og kommersielt perspektiv blir det svært krevende å utforme denne strukturen.
  • Uønsket modell. Denne modellen er ikke ønsket eller foretrukket av verken Avinor eller den politiske ledelsen.
  • Uklart hvem som eier merkevaren. Det fremstår som uklart hvordan denne modellen vil fungere når det gjelder merkevarebygging og internasjonal markedsføringen av HAU.
 • MULIGHETER
  • Effektivitet; Det kan være mulig å oppnå kostnadsbesparelser gjennom en omorganisering av flyplassen i denne modellen.
  • Muligheter for markedsutvikling. Nye aktører med en ny tilnærming kan se nye muligheter for HAU.
 • TRUSLER
  • Rollekonflikt: Avinors pålitelighet som konsesjonsgiver, for eksempel i henhold til økt antall overflygninger og andre essensielle funksjoner (ref. Torp).
  • Alvorlige spørsmål rundt statsstøtte; avhenger av avtalens struktur.
  • Nye RU-regler kan ha stor påvirkning på denne modellen. Henger sammen med avtalens lengde.