4. Lokal overtakelse (offentlig privat samarbeid)

Beskrivelse:

Som navnet antyder innebærer denne modellen en fullstendig overdragelse av flyplassen fra Avinor til en ekstern kjøper. Det inkluderer tomt, infrastruktur, utstyr og alle tjenester. Driftsstrukturen i en slik modell vil da følge de nye eiernes ønsker. Det finnes gode grunner for at et privat-offentlig samarbeid vil være en gunstig løsning, både med tanke på regulering/statsstøtte og fordeling av økonomisk risiko og administrativ byrde. Det er imidlertid ganske vanlig at mindre flyplasser som HAU eies fullstendig av lokale myndigheter. Helt privateide småflyplasser er mindre vanlig, men det betyr ikke at det ikke kunne fungert for Haugesunds del.