Politiske aspekter

Flyplasser – særlig av den regionale typen – befinner seg alltid høyt på politikernes prioriteringslister. Det finnes ofte motstridende interesser, med viktigheten av flyplassen for regionen på den ene siden og økonomiske og miljømessige kostnader på den andre. Ved betydelige korsveier, som et skifte i eierskap og mulig privatisering, skapes alltid gnisninger mellom ulike interessegrupper som berører både politikerne og befolkningen. Denne prosessen er nå underveis i Haugesund. Det at Avinor ser på muligheten for å frigjøre HAU fra det statlige monopolnettverket av flyplasser, er ganske enkelt en videreføring av noe som er i ferd med å skje over hele Europa. Land som Sverige, Finland, Litauen, Hellas, Spania og Frankrike har alle, i varierende grad, satt i gang en deregulering- og privatiseringsprosess av sine flyplasser.

Det er to hovedgrunner til at denne driftsformen er på framgang i Europa;

1) Flyplassdrift kan binde opp betydelige statlige ressurser, en forpliktelse private investeringer kan bidra til å lette.

2) I tillegg til å spare penger for staten, kan regionale eiere også bidra til å effektivisere driften og skape nye muligheter for vekst.

Se også: