Makrosituasjonen

Hvilke faktorer påvirker luftfartsbransjen for tiden, hvilke effekter har de hatt så langt og hvordan kan de påvirke utviklingen av Haugesund Lufthavn, Karmøy? Denne delen av faktabanken tar for seg problemstillingene på makronivå. Hver seksjon gir en kort oppsummering av ulike hovedtemaer som f. eks. deregulering og statsstøtte, og de inneholder også klikkbare lenker til mer dyptgående og detaljrike artikler.