Aktuelle spørsmål for HAU

 • Når Rogfast åpner, vil det ikke bli enklere å reise til og fra Sola?

  Rogfast vil redusere reisetiden mellom Haugesund og Stavanger. Med den økte trafikken vil reisetiden likevel være på minst en time, og trolig to timer i rushtiden. For å nå 06.30/07.00-flyet til Oslo må haugalendingene da kjøre hjemmefra midt på natta. Både reisetid- og kostnad blir uakseptabelt høy.

 • Situasjonen på Rygge er ikke positiv for uavhengige flyplasser i Norge. Hvor relevant er den saken for prosessen HAU står overfor?

  Situasjonen på Rygge er ikke sammenlignbar med flyselskap- og rutestrukturen på HAU. Rygge har ingen innenlandsruter, og flyplassens rolle som knutepunkt er fullstendig avhengig av Ryanair. Rygge har allerede plassert alle sine egg i en kurv, uavhengig av den nye flypassasjeravgiften. HAUs rutetilbud er mye mer stabilt med ca. 65% av trafikken gående til og fra Oslo med to ulike flyselskaper – en forbindelse som er helt essensiell for næringslivet i regionen.

   

 • Hva vil skje med de ulike mulige driftsmodellene for HAU dersom OSL åpner sin egen lavpristerminal?

  Bevisene fra store europeiske byer er at lavpristrafikk hjelper til med å utvikle hele markedet. Der det finnes store og/eller små lavprisflyplasser, blomstrer som regel passasjertrafikken. Hvis OSL åpner en lavpristerminal, trenger ikke det bety så mye for HAU siden lavprisselskapene som tar den i bruk ikke nødvendigvis er interesserte i å tilby innenlandsreiser.

  Dersom lavprisselskapene er interessert i innenlandsruter vil det, uavhengig av eierstruktur og driftsmodell, skaper økt trafikk til HAU, noe som vil drive prisene ned og generere flere reisende til og fra flyplassen. En fare med dette er at et flyselskap som pr i dag tilbyr innenlandsruter til og fra HAU kan velge bort flyplassen hvis konkurransesituasjonen blir uholdbar.

 • Med situasjonene på Rygge og Torp i tankene, hvor farlig vil det være for HAU å stå utenfor Avinor-systemet?

  Når vi ser på Rygge og Torp, ser vi at det er noen ulemper ved å stå på utsiden av Avinor-nettverket. Det finnes blant annet veldokumenterte juridiske disputter mellom begge de nevnte flyplassene og Avinor angående landings- og overflygningsavgift, tjenester som flyplassene hevder at Avinor tar seg altfor godt betalt for. Enhver aktuell eierstruktur ved HAU må ha svært detaljerte og klare avtaler angående tjenester som Avinor eventuelt må levere til flyplassen, selv om disse ikke skulle inngå i den daglige driften.