Mikrosituasjonen

Hva er viktig for vår region og for Haugesund Lufthavn? Og hvorfor? Denne seksjonen er mer spisset og tar for seg bakgrunnsinformasjon og argumenter som er viktige å ha kjennskap til når HAUs framtidige driftsmodell skal diskuteres.