Hvorfor er HAU unik?

Det er en selvfølge at alle Avinor-flyplasser får en riktig og rettferdig behandling innenfor det statlige kryssfinansieringssystemet. Det er samtidig viktig å ta hensyn til forskjeller, spesielt når verdier skapes gjennom kreativitet og nytenkning. Derfor er det viktig å belyse hvorfor HAU er unik i forhold til andre regionale flyplasser i Avinor systemet, og dermed fortjener spesiell behandling.

 

 • Økonomisk potensial

  Etter å ha sett på trafikkutviklingen HAU har fått til siden 2003, samt de fremtidige utviklingsmulighetene som er tilgjengelige via utenlandsruter, har ledende konsulenter i bransjen konkludert med at det ligger et stort økonomisk potensial i Haugesund Lufthavn, Karmøy. Å returnere til Avinor-systemet vil bety en slutt på utenlandstrafikken, utenom charter, og flyplassen vil bli en økonomisk belastning på Avinors kryssfinansieringsmodell.

 • Geografisk beliggenhet

  Unik sentral geografisk og demografisk posisjon mellom Norges 2. og 3. største byer og flyplasser. En nedslagsfelt på ca.1 millioner mennesker.

 • Infrastruktur nå og i fremtiden

  Om noen år er Rogfast på plass. Dette skaper en unik situasjon for HAU siden det gjør det mulig for en femtedel av Norges befolkning å nå flyplassen innen maks 2 timers kjøring. Hvorvidt denne nye veien blir en mulighet eller utfordring for HAU, er avhengig av utvalget av både innenlands- og utenlandsruter og om rutenes evne til å tiltrekke reisende.

  En annen spesiell situasjon fra et samferdselsperspektiv er at regionen ikke har togforbindelse. Viktigheten av HAU er derfor unik for regionen ifht til andre regionale flyplasser i Norge.

 • Næringsstrukturen i regionen

  Næringsstrukturen i regionen har en svært internasjonal profil, og mange virksomheter har sterke utenlandske tilknytninger. Få andre regioner i Norge har en lignende næringsstruktur. Behovet for å reise kjapt til og fra utlandet er derfor et suksesskriterie for mange bedrifter. Både London- og København-ruten fra HAU har vært svært viktig i denne sammenhengen.

 • Unik pilot siden 2003

  HAU har vært en unik pilot for en ny driftsform i Avinor siden 2003, og oppnådd kraftig vekst i passasjertall gjennom aktiv ruteutvikling.

 • Videre erfaringsdeling med andre

  Basert på den erfaringen flyplassen allerede besitter, er HAU i en unik posisjon til å fortsette som en pilot og dele erfaringer og vise veien videre for andre flyplasser.

 • Innovative løsninger for ruteutvikling – GoNordic

  Haugesund Travel og LUB har etablert en positiv reisebyråvirksomhet, GoTO har for eksempel utviklet ferieprodukter både for innkommende og utreisende turister. Den nyeste utviklingen er GoNordic-konseptet som flytter makten vekk fra flyselskaper til flyplassene; HAU har inngått et samarbeid med flyplassene i Bremen, Pisa og Gatwick (London) som selger turer direkte til reisende. Flyplassene leier inn flymaskiner og har kontroll over markedsføring, produktutvikling og billettsalg.