1. Ren Avinor-modell

Beskrivelse:

Denne modellen betyr at HAU forblir en del av Avinor-systemet, at Avinor eier og drifter Haugesund Lufthavn. Det betyr igjen at alle nøkkelfunksjoner styres fra Oslo og at alle viktige avgjørelser som angår flyplassen tas på andre siden landet. Historisk sett har denne modellen vært populær i Nord-Europa, men de seneste årene har stadig flere land beveget seg bort fra denne eierstrukturen. For en liten flyplass som HAU er det naturligvis flere fordeler forbundet med å være en del av et større nettverk, ikke minst med tanke på kryssubsidiering, men det følger også mange ulemper med det å legge alle avgjørelser til et hovedkontor på andre siden av landet.